Startside
Opp


The mind is like a wild and powerful force, like a stream of water,
which we navigate in a canoe, raft or kayak.
To do this effectively we need both skills and understanding
of the structure and nature of the craft.
Michael Hall

NLP Master Practitioner utdanning i PRAXIZ er:

- å gjøre seg til mester i eget liv og integrere NLP ferdigheter i det arbeid du allerede har eller det du ønsker
  å skape.
- personlig utvikling av ditt eget og andres potensial, og konkret kunne anvende dette i det praktiske liv.
- å arbeide med egne mål under hele studiet, hvor de verktøy du får og allerede har, benyttes og utprøves
  underveis.
- å bli bevisst på hvordan kropp og sinn arbeider sammen.
- å coache medstudenter i deres prosess på vei mot egne mål.
- å arbeide med problemstillinger langs hele tidslinjen.
- integrasjon av viten, visdom, terapi og coaching.
- at du anvender fra dag 1 dine NLP kunnskaper og verktøy i forhold til egne personlige mål og temaer.

- å designe egne verktøy utefra modelleringsarbeider.
- å bli dyktig til å bygge opp nye ferdigheter.
- å designe egne kombinasjoner og arbeide kongruent med forandringsarbeid.
- krydret med livsglede, optimisme og motivasjon. 
- et studie hvor du fordyper deg i det område av livet du opplever nødvendig og mest motiverende.
- utdannelsen som tar høyde for hjerteønsker
.

DET VESENTLIGSTE ER DE UTFORDRINGER DU GIR DEG SELV I STARTEN.
DE ENDRINGER SOM SKJER UNDERVEIS GIR DEG MULIGHETEN TIL Å VOKSE ENDA MER SOM MENNESKE.

" Mennesker har allerede de ressurser de trenger "

NLP Master Practitioner studiet

 •   er fordelt på 7 trinn à 3 dager (torsdag - lørdag) gjennom et helt år.
   

 •   gjennomføres av internasjonalt sertifiserte NLP Trenere fra Norge og Danmark,
    som er utdannet hos NLP Gründere i USA, på University of California Santa Cruz
    og har lang erfaring fra undervisning av voksne, både i det offentlige og i det private næringsliv.
   

 •   Vil du utdanne deg videre til NLP Psykoterapeut eller gå linjen ut til en Ph.D.i NLP
    (doktorgrad) så finnes det muligheter på Universitet i Berlin eller i USA. Våre NLP utdanninger er tilpasset dette.
    Gjennom vår utdanning kan du bli medlem av de eneste forbund som gjør dette mulig.
    Opptakskrav :
        - NLP Practitioner (160 timer) NLP Master Practitioner (160 timer)
        - Minimum 60 timer dokumentert ferdighetstrening. 
        - 35 timer egenterapi / coaching / selverfaring.
        - 40 timer gitt terapi  klinisk erfaring fra NLP Master Practitioner studiet.
      

    Vi gleder oss til å ha deg som student i PRAXIZ !

Vi har en spennende utdanningspakke til deg, alt inkludert  kr. 28.000,-

Og i den kan du finne :
   * 160 timer teoretisk og praktisk undervisning.
   *  I tillegg 52 timer ren ferdighetstrening /klinisk erfaring med assistenter utenfor ordinær undervisning.
   *  Og 18 -25 timer Egenterapi /Coaching /Supervisjon.
   *  Fyldige manualer på norsk.
   *  Et spennende studiemiljø med høy læringsfaktor.
   *  Internasjonal sertifisering på trinn 7 - kr. 1500,- er også inkludert i prisen.

  Ved påmeldingen betales kr.3000,- og deretter Kr 25.000,- senest to uker før oppstart av utdanningen.


Og til deg som ønsker å spare noen tusen kroner -
eller når det er viktig for deg å få en god 
utdanning til en god pris,
har vi nå flere økonomiske ordninger:

1.
Betales hele beløpet senest 3 måned før oppstart, får du alt inkludert til kun  kr. 24.000,-
  
Da vil vi gi deg Kr.4000,- i rabatt.  

2.
Har du behov for dele beløpet eller få en avdragsordning, kan du henvende deg til kontoret.
    Vi er innstilt på å være fleksible, for å gi deg muligheten til å ta den utdanning du ønsker.

3
. Ta kontakt med oss om Familierabatter. 

Tema og tider for utdanningen 2020:


Undervisning starter som vanlig på hvert trinn :

Torsdag kl. 10.00 - 18.00  *  Fredag  kl. 10.00 - 18.00  *  Lørdag   kl. 10.00 - 17.00
 Søndag kl. 10.00 - 17.00

 

Gruppe FM 2020

2020 Tema                                                Torsdag  Fredag  Lørdag
Trinn 1  Fra rolle til sant selv      Oppstart 23 april 2020 april april april
Trinn 2 Avanserte språkmønster mai mai mai
Trinn 3 Å vokse som voksen                                              juni juni juni
Trinn 4 Latente talenter                                     aug aug aug
Trinn 5 Å komme ut på andre siden                               sept sept sept
Trinn 6 Og inn til essensen okt okt okt
Trinn 7 Sertifisering og presentasjoner nov nov nov

Vi gleder oss til, å kunne presentere en rekke spennende fornyelser i NLP Master for 2020. Dette har lenge
vært planlagt og forberedt. Gleden bli bare større når vi møter deg igjen, i våre vakre lokaler i Nygaardsgaten 3
ved parken, i selve hjertet av Fredrikstad.
Så velkommen skal du være, til en enda dypere og fantastisk reise gjennom sinnet vårt.

 

Internasjonal standard for innhold i NLP Master Practitioner utdanning:
 

                                               

 

              NLP ferdigheter  
1Atferdsmessig integrasjon av de grunnleggende NLP-forutsetninger
2Bruke alle ferdigheter fra Practitioner nivå - enkeltvis og i kombinasjoner.
3Designe individuelle intervensjoner.
4Økologisk forandringsarbeid
5Skifte enkelt frem og tilbake mellom innhold og form, og erfaringer og identifiseringer
6Utvidet bruk av Metaprogrammer
7Spesifikke NLP Master ferdigheter
8Avanserte språkmønster
9Gjenkjennelse av verdier /verdihierarkiet
10Avdekking av sammenhenger mellom verdier og overbevisninger
11Utvidet bruk av modellering.
12Strategiarbeid
13Forfinet bruk av Submodaliteter
14 Designe egne verktøy
15Bevisst kommunikasjon på flere nivåer
16 Krise, sorg, sjokk og traumearbeid
17 Arbeide med par og grupper
18 Presentasjonsferdigheter

        Vår NLP Master Practitioner utdanning er igjen blitt oppdatert, og tilpasses vår NLP Psykoterapeut og NLP Coach
        utdannelser som vi håper kommer i 2017. Nye kunnskaper hentet bl.a fra kognitiv, humanistisk og sosialpsykologiske
        retninger er inkludert. Vi arbeider med systemisk NLP, hvor de grunnleggende verktøy er hentet fra de flere ulike NLP
        miljøer verden over.
NLP Newcode utviklet av John Grinder og Judith DeLozier, er en naturlig
        integrert del i vår undervisning.

 


Kriterier for evaluering og sertifisering som NLP Practitioner


Hensikten med evalueringen av en NLP Master Practitioner er
- å sikre at studenten har tilegnet seg det gjennemgåede pensum.
-
at studenten både skriftlig og muntlig demonstrerer tilstrekkelig viten om og evne
  til å anvende sine NLP kunnskaper.

Grunnlaget for å motta det Internasjonale NLP Sertifikat i PRAXIZ, er når den som studerer:

-
Dokumenterer 52 timer ferdighetstrening.
- Dokumenterer 18 (25)timer mottatt terapi /supervisjon.
- Dokumenterer 30 (40)timer gitt terapi /
coaching til NLP Practitioner studenter og til eksterne klienter.
  (I parentes for NLP Psykoterapeut utdanning)
-
Vært tilstede 95% av undervisningen.               
- Skriftlig innlevering og praktisk presentere et personlige utviklingsprosjekt
  med utgangspunkt i modellering.
- Har løst inn de økonomiske forpliktelser dette studiet krever.
 
Etiske forhold:

"Etter sertifisering forutsettes det at NLP-utøveren etterlever de gjeldende internasjonale
etiske regler og standarder som er satt opp av IANLP - Internasjonal NLP Forbund. Ved brudd på
NLP sine etiske regler og standarder trekkes sertifikatet tilbake. 


Undervisningssted :

PRAXIZ i Østfold
Nygaardsgaten 3
1606 Fredrikstad

Telefon :   95 79 37 21 / 911 39 332

Generelle opplysninger og påmelding: nlp@praxiz.no 

Våre undervisningslokaler finner du her

 


OPP


 

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019