Startside
Opp
NLP gir deg erfaring, kunnskap og verktøy nok, til å utvikle det du ønsker skal vokse frem i deg
selv, og folde seg ut. Det er hva du tror og er overbevist om, som skaper de største utfordringer.
NLP er psykologien bak språket, hvor vi gjør det ubevisste bevisst.
Velkommen til NLP utdanning i PRAXIZ og til sinnets eventyr !


NLP Practitioner er:
 
- bevisstgjøring av de muligheter og begrensninger din kommunikasjon har i forskjellige kontekster du befinner deg i.
  Det kan være samtaler med deg selv, kjæresten, familiemedlemmer, venner, kollegaer eller med klienter.
- å bli god til å lytte etter språkmønster og stille frigjørende spørsmål.
- utforsking av gamle og nye strategier, for å finne optimale løsninger, fordi løsninger alltid finnes.
-
kunnskapen om hvordan du i mye større grad kan foreta deg endringer du har behov for.
- læren om å sette deg sansebaserte mål, for sikrere å nå dem.
- transformering av drømmer og utenkte tanker, ned til en realistisk plan.
- å finne balansen mellom deg selv, andre og det du omgir deg med.
- å få kroppen og sinnet til å samarbeide. 
- fylt av psykologiske, pedagogiske og nyttige coachingverktøy, som hjelper deg til å forandre snublesteiner til
  byggesteiner.

- til for deg som personlig eller profesjonelt er i kontakt med andre mennesker, og søker løsningsorienterte
  verktøy for egen og andres utvikling.
- kraftfulle og befriende redskaper som du med stor glede kan bruke på alle de områder hvor du lengter
  etter mer livskvalitet og fremgang.
- en spennende og morsom reise i å utvikle det som er innviklet.

Vår NLP Practitioner utdanning
 
- er fordelt på 7 trinn à 3 +1 dager (vanligvis fra torsdag - lørdag / søndag til øving) over tid, så det er mulig
  å trene og få kunnskapen inn i musklene.
- gjennomføres av internasjonalt sertifiserte NLP Trainere og NLP MasterTrainere fra Norge og Danmark,
  utdannet hos NLP Gründere fra NLPU - University of California, Santa Cruz.
Vi har ellers lang erfaring fra undervisning av
  voksne både i offentlig og privat næringsliv.

- er
en grunnutdanning i NLP som er tilpasset og gir adgang til å studere videre til NLP Master, NLP Coach,
  NLP Psykoterapeut og NLP Trainer, utfra de standardiserte regler som gjelder. Hver utdanning gir et internasjonalt sertifikat.
- NLP Practitioner kan helt fint stå alene.


Vi har skapt en flott utdanningspakke til deg, alt inkludert  kr.25.000,-

 Ved påmeldingen betales kr.3000,- og deretter Kr 22.000,- senest en uke før oppstart av utdanningen.

 
Har du behov for dele beløpet eller få en avdragsordning, kan du henvende deg til kontoret.
 Vi er innstilt på å være fleksible, for å gi deg muligheten til å ta den utdanning du ønsker

Og i den kan du finne :
- 140 timer teoretisk og praktisk undervisning.
-  I tillegg kommer 50 timer ren ferdighetstrening /klinisk erfaring med assistenter utenfor ordinær undervisning.
-  Og 10 timer Egenterapi /Coaching /Egenerfaring.
-  Fyldige manualer på norsk.
Et interessant studiemiljø.
Internasjonal sertifisering er inkludert i prisen.
   Ønsker du det originale nummererte segl på ditt sertifikat fra de internasjonale forbund vi er tilknyttet til,
    bestiller vi dem i god tid, og du får dem på sertifikatet ditt. Seglet koster hvert 10€ og går til de to verdensomspennende NLP forbund.

 

Og til deg som ønsker å spare noen tusen kroner - eller når det er viktig for deg å få en god 
utdanning til en god pris, har vi nå flere økonomiske ordninger:


1.
Betales hele beløpet senest 3 måned før oppstart, får du alt inkludert til kun  kr. 23.000,-
  
Da vil vi gi deg Kr.2000,- i rabatt.  

    Ved påmeldingen betales kr.3000,- og deretter Kr 20.000,- senest 3 måneder før oppstart
    av utdanningen.
 

2. Vår komplette utdanningspakke med NLP Practitioner og NLP Master
    med alt inkludert, som gir deg enda større besparelser og sikrer deg plassen på neste gruppe:
    Ordinær pris NLP Practitioner kr 25.000 / NLP Master kr 26.000 = tilsammen kr 51.000,-
    Betaler du hele prisen
1 uke før oppstart av Practitioner, blir det kun  kr 47.000,-  for begge utdanninger.

    Da vil vi gi deg Kr.4000,- i rabatt.
    Betaler du hele prisen
3 måned før oppstart av Practitioner, blir det kun  kr 45.000,-  for begge utdanninger.

    Du kan på denne måten spare opp
til kr 6000,-

3. Ta kontakt med oss om Familierabatter. 

Som nevnt betales ved påmeldingen kr.3000,- for å garantere deg plassen, og deretter hele beløpet
i henhold til fristene du ser over.Utdanningens varighet og innhold sikrer at sertifikatet er internasjonalt godkjent.


Noen spør oss om hvorfor er det så stor prismessig forskjell hos de ulike
NLP Institutter og skoler?


Enkelte har kanskje en oppfatning om at pris og kvalitet henger tett sammen. Det kan være helt riktig når man forutsetter
dyrere "råvarer" og bedre metoder. Men det kan også skyldes høyere lønninger, større utgifter til andre driftskostnader,
som husleie etc, og ellers andre private behov og vaner.
Det indikerer ikke at produktet forbedres, men utdanningene blir naturligvis dyrere. Vi gjør vårt ypperste for å holde omkostningene
lave og dermed prisene i balanse, så flere kan få råd til denne ekstraordinære vidreutdanning som NLP utdanningene er.

I NLP "feltet" verden over, har vi fått den samme basiskunnskap og stort sett de samme verktøy, alle sammen.
Det ble skapt, utviklet og videreutviklet på Universitetet i Santa Cruz, i Boulder Colorado og få andre steder i 70 - 90 tallet. 
De ulike skoler i Norge og verden over, har i dag dette til rådighet når vi formidler NLP.
Noen har korte utdanninger, og kan derfor kun gi lite av det kunnskap og de effektive verktøy, men ofte til samme pris.
Alt kommer an på utdanningenes intensjoner hos de enkelte aktører.

Vi ønsker å gi våre studenter det komplette grunnleggende basiskunnskap og alle verktøy som fins i verden i dag, og viten til
å designe egne verktøy i NLP Master.

Vi er i kontakt med de ulike miljøer i Europa og USA, Australia, New Zealand og Asia. Oppmerksomheten vår er på 
den nye psykologiske viten som vokser frem i mange relevante forskingsmiljøer. Og det vi ser er nyttig, integreres så langt det lar seg gjøre.
 
Vi ønsker å bruke alt vi er i stand til å investere, for å skape gode betingelser, flotte rammer til våre studenter og til å oppdatere vår viten.
Det er vi stolte av. Og det er hele forskjellen som kanskje gjør en forskjell for deg.
 

Vår visjon er å bidra til å skape en meningsfull og deilig verden, hvor mennesker kan beholde sin integritet, dele kunnskap og erfaringer,
hjelpe hverandre til å vokse som voksne, skape håp, og bidra til god livskvalitet for både store og små.
 

Når du velger en utdanning etter denne kvalitetsmålestokk, og velger en skole som setter deg og din utvikling i fokus,
vil du oppleve en eventyrlig utvikling du kanskje aldri kan oppnå, i noen andre psykologiske studieretninger. 
NLP er en praktisk form for psykologi som øves inn i sinnet, i hjertet, i musklene og kroppen, til det blir en ubevisst kompetanse, du bare eier.

Om du tror du kan eller ikke kan, har du rett i begge tilfeller !

 

Et varmt velkommen til deg!

Tema og tider for utdanningen høst 2018:

Undervisning starter på hvert trinn :
Torsdag kl. 10.00 - 18.00  *  Fredag kl. 10.00 - 18.00  *  Lørdag kl. 10.00 - 17.00
Søndag kl. 11.00 - 16.00 er fremover satt av til øving - (isteden for onsdag).

Gruppe F18                          

2018 Tema Torsdag Fredag Lørdag
M 1 NLP og Livsdesign Modul 1 24 Mai 25 Mai 26 Mai
M 2 NLP og Livsdesign Modul 2   03 Aug 04 Aug
 
 - Oppstart Practitioner 23. August -
Trinn 1. Rammer for ønsker, utvikling og endring             23 Aug 24 Aug 25 Aug
Trinn 2. Språket er mitt beste verktøy 27 Sep 28 Sep 29 Sep
Trinn 3. Følelser er energi i bevegelse 25 Okt 26 Okt 27 Okt
Trinn 4. De skjulte budskaper                                        29 Nov 30 Nov 01 Des
Trinn 5. Om tro, tvil, snublesteiner og fjell som kan flyttes          -  2019 - 07 Feb 08 Feb 09 Feb
Trinn 6. Din indre guide til frihet 14 Mar 15 Mar 16 Mar
Trinn 7. Integrasjon og den nye begynnelsen  /Sertifisering              02 Mai 03 Mai 04 Mai

En flott og veldig livelig gruppe, som overtok i år og fyller lokalene våre med mye latter, store hjerter og mye sjel.
Vi er stolt av dere og verdsetter den store iver og nyssgjerrighet dere viser. F18 Rock !!!

 

Undervisning starter på hvert trinn :
Torsdag kl. 10.00 - 18.00  *  Fredag kl. 10.00 - 18.00  *  Lørdag kl. 10.00 - 17.00
Søndag kl. 11.00 - 17.00 er satt av til øving.

Gruppe F019                          

2019 Tema      

Oppstart av Practitioner 2019 -  NLP utdanningen fremover blir etter helt nye regler, og vil dermed få en ny struktur. Vi gleder oss til å presentere dette medio februar / mars. 


 

Trinn 1. Rammer for ønsker, utvikling og endring            
Trinn 2. Språket er mitt beste verktøy
Trinn 3. Følelser er energi i bevegelse
Trinn 4. De skjulte budskaper                                       
Trinn 5. Om tro, tvil, snublesteiner og fjell som kan flyttes
Trinn 6. Din indre guide til frihet
Trinn 7. Integrasjon og den nye begynnelsen  /Sertifisering  

Vi er stolte over at vi snart kan presentere våre nye utdannelser og workshops for 2019.
Med de jordnære og kraftfulle metoder og verktøy, som er tilpasset de problemstillinger, både tiden og livene våre utfordres av.
Vi gleder oss til å møte deg hos oss og hilser deg velkommen !
 

 


Internasjonal standard for innhold i NLP Practitioner utdanning

En NLP Practitioner skal demonstrere evnen til å følge de grunnleggende ferdigheter, 
mønstre og NLP konsepter som er bestemt for å oppfylle den internasjonale standard.

En NLP Practitioner skal kunne anvende dem både for seg selv og andre.           

 

                                          

 

  NLP ferdigheter   En beskrivelse av ferdighetene
1 Atferdsmessig integrasjon av de grunnleggende NLP-forutsetninger I tanke, handling og ord leve i tråd med de grunnleggende NLP-forutsetninger
2 Etablering og vedlikehold
av rapport
Å kunne skape og vedlikeholde kontakt og samklang med
1 person /gruppe
3 Peacing og Leading

Å kunne motivere og guide 1 person/gruppe til en ønsket
tilstand /mål

4 Kalibrering

Observere og registrere forandringer av 1person/gruppe sine nonverbale signaler

5 Våre representasjonssystemer

De måter vi sanser og avgir kommunikasjon

6 Metamodellen

En spørreteknikk basert på å lytte etter mønstre og strukturer i språket

7 Miltonmodellen

Å bruke uspesifisert språk for at lytteren skal finne egne svar

8 Elicitering av velformede økologiske mål og struktur
i den nåværende tilstand

Avdekke og formulere helhetsorienterte mål utefra en aktuell tilstand / situasjon

9 Skifte fra et representasjonssystem
til et annet

Forståelse for og evne til gjennom språket, å skifte mellom
4 repsystemer

10 Skape metaforer

Evne til å skape språklige bilder/symboler som taler både til det bevisste og det ubevisste sinn

11 Bevisst anvendelse av rammer

Iscenesette og variere en ramme for en sammenheng

12 Ankring

Forståelse for at bestemte stimuli kan utløse indre representasjoner

13 Ankringsteknikker som passer inn i området en Practitioner befinner seg i

Forståelse for og evne til å etablere og utløse ankre relatert til våre
3 representasjonssystemer

14 Evne til å skifte bevissthet
til utadvent eller innadvent oppmerksomhet, avhengig
av øyelikkets behov

Å vite bevisst om man er internt eller eksternt oppmerksom,
også kunne skifte/velge bevisst mellom disse tilstandene

15 Dissosiering, Assosiering

Å se seg selv utenfra – skape avstand til situasjonen.
Å se utefra seg selv – være kongruent

16 Chunking

Evnen til å skifte abstraksjonsnivå

17 Submodaliteter

Definere og avdekke fine nyanser i repsystem

18 Verbal og nonverbal elicitering av respons

Avdekke verbale og nonverbale reaksjoner

19 Få adgang til og oppbygging av ressurser

Evne til å avdekke ressursfylte tilstander og integrere dem

20 Reframing

Evne til å sette en tilstand inn i en ny sammenheng

21 Strategier: kalibrere, avdekke forbedre, benytte, endre

På bakgrunn av observasjoner, avdekke, benytte og endre en
persons strategier, så den blir mer hensiktsmessig

22 Modellering

Kunne demonstrere hvordan man henter frem en mer hensiktsmessig strategi.

23 Demonstrere atferdsmessig fleksibilitet

Evnen til å gjøre noe annet, hvis det man pleier å gjøre, ikke virker


Vår NLP Practitioner utdanning er ytterligere blitt oppdatert, slik at den gir enklere adgang til våre nye og enorm spennende utdannelser som starter i 2019.
Alle nye kunnskaper bl.a fra kognitiv, humanistisk og sosialpsykologiske retninger, er inkludert. De nyeste Verktøyene er hentet fra de mange ulike NLP miljøer verden over.
NLP Newcode utviklet av John Grinder og Judith DeLozier, er en naturlig integrert del i vår undervisning.

 

 

Kriterier for evaluering og sertifisering som NLP Practitioner

 
Hensikten med evalueringen av en NLP Practitioner er

      • å sikre at studenten har tilegnet seg det gjennemgåede pensum.

   • at studenten både skriftlig og muntlig demonstrerer tilstrekkelig viten om og evne
 til å anvende basale NLP-kunnskaper.

Grunnlaget for å motta det Internasjonale NLP Sertifikat i PRAXIZ er når den som studerer:

   
        • Dokumenterer 50 timer ferdighetstrening.
         
 • Dokumenterer 10 timer mottatt coaching /terapi.
       
    Vært tilstede 95% av undervisningen (140 undervisningstimer)

 
           • Skaper og bevarer rapport.

       • Utviser respekt for andres modell av verden.

       • Forstår og bruker metamodellen.

       • Utviser fleksibilitet i egen atferd.

       • Gir og mottar sansebasert og spesifikk feedback.

    • Viser i evner og atferd å kunne innsamle informasjon, utarbeide økologiske
 mål både for seg selv og omgivelsene, og igangsette nødvendige skritt for
 å realisere disse mål, satt inn i et helhetsperspektiv.

    • Utviser forståelse og respekt for NLP teknikkene og de prinsipper de bygger på.

       • Har løst inn de økonomiske forpliktelser dette studiet krever.

Evalueringen består av 2 deler:

     • En skriftlig prøve som tilrettelegges slik, at besvarelsen gir et bilde av
  studentens evne til å tilegne seg hele det teoretiske pensum på tilfredsstillende måte.

        • Den skriftlige prøven skal bestås med 75 % riktige svar, og det du fant mest interessant
   
presenteres for de andre.

 • En praktisk prøve, hvor studenten i praksis demonstrerer sin kompetanse
    og at denne er integrert.

Etiske forhold:

"Etter sertifisering forutsettes det at NLP-utøveren etterlever de gjeldende internasjonale
etiske regler og standarder som vår forbund står som garant for. Alle våre studenter får
ved
oppstarten
utlevert disse regler, som hver og én underskriver. Ved brudd på NLP sine
etiske regler og standarder trekkes sertifikatet tilbake og vedkomne risikerer å bli utestengt
fra fellesskapet. Det etiske fundament er det hele vår form for NLP bygger på. Vi bruker
våre kunnskaper til å hjelpe andre og hjelpe oss selv, og er under ingen omstendigheter tillatt
å bruke NLP kunnskapene til å manipulere eller fleipe med mennesker. Hverken privat eller
offentlig, eller i mediene. Det er det viktigste krav vi stiller til alle våre studenter og
ferdige NLP Practitioner og NLP Mastere.

 

Undervisningssted :
PRAXIZ i Østfold
Nygaardsgaten 3
1606 Fredrikstad

Telefon :   95 79 37 21 / 91139332

Generelle opplysninger og påmelding: nlp@praxiz.no 

Våre undervisningslokaler finner du her

 


OPP

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
21.02.2018