Startside
OppVi har flyttet fra Gamlebyen til toppetasjen i Nygårdsgate 3  i Fredrikstad sentrum, med utsikt over Kirkeparken og Ælva.
De nye rammebetingelser muliggjør en del endringer for oss, så vi enklere kan fornye Praxiz.
Det betyr også at vi endelig kan legge om disse Windows-baserte Websider til MAC baserte sider.
Og det er ekstra hyggelig å invitere deg inn i våre nye lokaler, et deilig sted for utdanning, undring og utvikling.
NLP Practitioner utdanningen i PRAXIZ er:

- studiet om hvordan du oppnår personlige og faglige resultater både i ditt private og profesjonelle liv.
- studiet om forskjellen som skaper forskjellen.
- å lære å bli bevisst de muligheter og begrensninger sinnet ditt har.
- å våge og utforske nye strategier, for å finne optimale løsninger i hverdagen.
- læren om å sette deg mål og nå dem.
- å transformere en drøm til en plan.
 
- fylt av psykologiske og pedagogiske verktøyer, som hjelper deg til å forandre snublesteiner til
  byggesteiner.

- til for deg som personlig eller profesjonelt er i kontakt med andre mennesker, og søker løsningsorienterte
  verktøy for egen og andres utvikling, kommunikasjon og relasjoner.
- kraftfulle og befriende redskaper som du med stor glede kan bruke på alle de livsområder hvor du lengter
  etter mer livskvalitet og fremgang.
- en reise i selvutvikling, og kan som den grunnleggende del i NLP utdanningene, stå helt alene.
-
en grunnutdanning i NLP som er tilpasset og gir adgang til å studere videre til NLP Master, NLP Coach,
  NLP Psykoterapeut og NLP Trainer, utfra de standardiserte regler som gjelder. Hver utdanning gir et internasjonalt sertifikat.

Vår utdanning
 
- er fordelt på 7 trinn à 3 dager (vanligvis fra torsdag - lørdag) over tid, så det er mulig å trene og få kunnskapen inn i musklene.
- gjennomføres av internasjonalt sertifiserte NLP Trainere og NLP MasterTrainere fra Norge og Danmark,
  utdannet hos NLP Gründere fra NLPU - University of California, Santa Cruz.
 
 Vi har i tillegg lang erfaring fra undervisning av voksne både i offentlig og privat næringsliv.
 Nå gleder vi oss
til å ha deg som student i PRAXIZ!

Hvorfor er det så stor prismessig forskjell hos de ulike NLP Institutter og skoler?

- Mange undrer seg over dette. Noen er kanskje av den oppfatning at pris og kvalitet henger tett sammen.
  Det kan være helt riktig når man forutsetter dyrere "råvarer" og bedre metoder. Men det kan også skyldes høyere lønninger,
  større utgifter til andre driftskostnader, og ellers andre private behov og vaner. Det indikerer ikke at produktet forbedres.

- I NLP -"feltet" har vi fått den samme basiskunnskap og stort sett de samme verktøy, alle sammen. Det som ble skapt, utviklet
  og videreutviklet på Universitetet i Santa Cruz, i Boulder Colorado og få andre steder i 70 - 90 tallet. 
  De ulike skoler i Norge og verden over, har i dag dette til rådighet når vi formidler NLP.
  Noen har korte utdanninger, og gir bort kun noen få NLP verktøy - til samme pris. Andre har kanskje dyr husleie,
  og større utgifter generelt. Da er det naturlig at utdanningen blir dyrere. 

- Vi har med hånden på hjertet, tatt med stort sett alle nyttige og relevante verktøy som finns i NLP i dag.
  De fleste er lært direkte fra Trainere som utviklet dem. En av oss ble utdannet Master Trainer på Universitetet,
  hvor NLP ble utviklet.
  I tillegg er vi i kontakt med de ulike miljøer i Europa og USA, Australia, New Zealand og Asia. Vi er oppmerksomme på 
  de nye verktøy, strukturer og metoder som kommer i ulike språk, og som kan være nyttige i våre utdanninger.

- Vi har holdt våre kostnader nede så langt det har latt seg gjøre, slik at flere kan få råd til selvutvikling
  og den etterutdanning som NLP utdanningen er.  
  Vi er heldige da vi nå har en human husleie og lave utgifter til lønn.
  Vi ønsker å bruke det vi har til overs for å skape gode betingelser, flotte rammer til våre studenter og til
  å oppdatere vår viten. Det er vi stolte av.
  Og det er hele forskjellen som kanskje gjør forskjellen.
 

- Vår intensjon er å bidra til å skape en verden, hvor mennesker ønsker å være en del av.  And we like to walk our talk...!
 

 - Når du velger en utdanning etter denne kvalitetsmålestokk, og velger en skole som setter deg og din utvikling i fokus,
   vil du oppleve en eventyrlig selvutvikling du kanskje aldri kan oppnå, i noen andre psykologiske studieretninger. 
 - NLP er en praktisk form for psykologi som må inn i musklene. Du kan selv avprøve dette bare få minutter etter du har fått
   demonstrert et verktøy.
   Det er en uhyre rask, effektiv og nennsom metode på samme tid.


Vi har derfor en komplett utdanningspakke til deg,
alt inkludert  kr. 25.000,-

Og i den kan du finne :
* 140 timer teoretisk og praktisk undervisning.
*  I tillegg kommer 50 timer ren ferdighetstrening /klinisk erfaring med assistenter utenfor ordinær undervisning.
*  Og 10 timer Egenterapi /Coaching /Egenerfaring.
*  Fyldige manualer på norsk.
*  Et interessant studiemiljø.
*  Internasjonal sertifisering er inkludert i prisen.
   Ønsker du det originale nummererte segl på ditt sertifikatet fra de internasjonale forbund vi er tilknyttet til,
    bestiller vi dem i god tid, og du får dem på sertifikatet ditt. Seglet koster hvert 10€ og går til de to verdensomspennende NLP forbund.


Og
til deg som er god til å spare - eller rett og slett bare ønsker å få noen ekstra penger,
har
vi nå flere økonomiske ordninger  

 
Vi har i tillegg
hos oss i PRAXIZ en komplett utdanningspakke med NLP Practitioner og NLP Master
og alt inkludert, som gir deg ennå større besparelser og sikrer deg plassen på neste gruppe:


Pris i alt ved oppstart                       kr 51.000,-  (kr 25.000 Practitioner + kr 26.000 Master)

senest 3 måneder før oppstart  kr 45.000,-  for både NLP Practitioner og NLP Master.


Du kan på denne måten spare opp til kr. 6000,- hvis det er viktig for deg
å få den beste utdanning til en den kanskje laveste pris i landet.
Vi går aldri på kompromiss med kvaliteten, og gjør utdanningen på samme tid oppnåelig for alle.
Det var våres mål fra vi ble utdannet i starten av 90tallet og fra vi startet i 2003 til i dag.

Familiemedlemmer får så klart yterligere rabatt hos oss.

Ved påmeldingen betales kr.3000,- for å garantere deg plassen, og deretter hele beløpet
i henhold til fristene du ser over. Har du behov for dele beløpet eller få en avdragsordning,
kan du henvende deg til kontoret.
Vi er innstilt på å være fleksible, for å gi deg muligheten til å ta den utdanning du ønsker.


Utdanningens varighet og innhold sikrer at sertifikatet er internasjonalt godkjent. 

Et varmt velkommen til deg!

 

Tema og tider for utdanningen 2017:
 

Undervisning starter på hvert trinn :

Torsdag kl. 10.00 - 18.00  *  Fredag  kl. 10.00 - 18.00  *  Lørdag   kl. 10.00 - 17.00

 

 

Gruppe F117

2017 Tema                                                     Torsdag Fredag Lørdag
Trinn 1. Rammer for ønsker, utvikling og endring             19 Okt 20 Okt 21 Okt
Trinn 2. Språket er mitt beste verktøy 16 Nov 17 Nov 18 Nov
Trinn 3. Følelser er energi i bevegelse 08 Des 09 Des 10 Des
Trinn 4. De skjulte budskaper                                        11 Jan 12 Jan 13 Jan
Trinn 5. Om tro, tvil, snublesteiner og fjell som kan flyttes    2018 08 Feb 09 Feb 10 Feb
Trinn 6. Din indre guide til frihet 22 Mar 23 Mar 24 Mar
Trinn 7. Integrasjon og den nye begynnelsen / Sertifisering 03 Mai 04 Mai 05 Mai

En ny flott gruppe er i gang. Vi gleder oss også til, å kunne presentere en rekke spennende
fornyelser i 2018, som vi lenge har planlagt og forberedt, i våre nye vakre lokaler i Nygaardsgaten 3.
Vi gleder oss til å møte deg hos oss og hilser deg hjertelig velkommen.

 


Internasjonal standard for innhold i NLP Practitioner utdanning

En NLP Practitioner skal demonstrere evnen til å følge de grunnleggende ferdigheter, 
mønstre og NLP konsepter som er bestemt for å oppfylle den internasjonale standard.

En NLP Practitioner skal kunne anvende dem både for seg selv og andre.           

 

                                          

 

  NLP ferdigheter   En beskrivelse av ferdighetene
1 Atferdsmessig integrasjon av de grunnleggende NLP-forutsetninger I tanke, handling og ord leve i tråd med de grunnleggende NLP-forutsetninger
2 Etablering og vedlikehold
av rapport
Å kunne skape og vedlikeholde kontakt og samklang med
1 person /gruppe
3 Peacing og Leading

Å kunne motivere og guide 1 person/gruppe til en ønsket
tilstand /mål

4 Kalibrering

Observere og registrere forandringer av 1person/gruppe sine nonverbale signaler

5 Våre representasjonssystemer

De måter vi sanser og avgir kommunikasjon

6 Metamodellen

En spørreteknikk basert på å lytte etter mønstre og strukturer i språket

7 Miltonmodellen

Å bruke uspesifisert språk for at lytteren skal finne egne svar

8 Elicitering av velformede økologiske mål og struktur
i den nåværende tilstand

Avdekke og formulere helhetsorienterte mål utefra en aktuell tilstand / situasjon

9 Skifte fra et representasjonssystem
til et annet

Forståelse for og evne til gjennom språket, å skifte mellom
4 repsystemer

10 Skape metaforer

Evne til å skape språklige bilder/symboler som taler både til det bevisste og det ubevisste sinn

11 Bevisst anvendelse av rammer

Iscenesette og variere en ramme for en sammenheng

12 Ankring

Forståelse for at bestemte stimuli kan utløse indre representasjoner

13 Ankringsteknikker som passer inn i området en Practitioner befinner seg i

Forståelse for og evne til å etablere og utløse ankre relatert til våre
3 representasjonssystemer

14 Evne til å skifte bevissthet
til utadvent eller innadvent oppmerksomhet, avhengig
av øyelikkets behov

Å vite bevisst om man er internt eller eksternt oppmerksom,
også kunne skifte/velge bevisst mellom disse tilstandene

15 Dissosiering, Assosiering

Å se seg selv utenfra – skape avstand til situasjonen.
Å se utefra seg selv – være kongruent

16 Chunking

Evnen til å skifte abstraksjonsnivå

17 Submodaliteter

Definere og avdekke fine nyanser i repsystem

18 Verbal og nonverbal elicitering av respons

Avdekke verbale og nonverbale reaksjoner

19 Få adgang til og oppbygging av ressurser

Evne til å avdekke ressursfylte tilstander og integrere dem

20 Reframing

Evne til å sette en tilstand inn i en ny sammenheng

21 Strategier: kalibrere, avdekke forbedre, benytte, endre

På bakgrunn av observasjoner, avdekke, benytte og endre en
persons strategier, så den blir mer hensiktsmessig

22 Modellering

Kunne demonstrere hvordan man henter frem en mer hensiktsmessig strategi.

23 Demonstrere atferdsmessig fleksibilitet

Evnen til å gjøre noe annet, hvis det man pleier å gjøre, ikke virker


Vår NLP Practitioner utdanning er ytterligere blitt oppdatert, slik at den gir enklere adgang til våre nye og enorm spennende utdannelser som starter i 2017.
Nye kunnskaper, hentet bl.a fra kognitiv, humanistisk og sosialpsykologiske retninger, er inkludert. Verktøyene er hentet
fra de mange ulike NLP miljøer verden over.
NLP Newcode utviklet av John Grinder og Judith DeLozier, er en naturlig integrert del i vår undervisning.

 

 

Kriterier for evaluering og sertifisering som NLP Practitioner

 
Hensikten med evalueringen av en NLP Practitioner er

      • å sikre at studenten har tilegnet seg det gjennemgåede pensum.

   • at studenten både skriftlig og muntlig demonstrerer tilstrekkelig viten om og evne
 til å anvende basale NLP-kunnskaper.

Grunnlaget for å motta det Internasjonale NLP Sertifikat i PRAXIZ er når den som studerer:

   
       • Dokumenterer 50 timer ferdighetstrening.
        
 • Dokumenterer 10 timer mottatt coaching /terapi.
       
   Vært tilstede 95% av undervisningen (140 undervisningstimer)

 
          • Skaper og bevarer rapport.

      • Utviser respekt for andres modell av verden.

      • Forstår og bruker metamodellen.

      • Utviser fleksibilitet i egen atferd.

      • Gir og mottar sansebasert og spesifikk feedback.

   • Viser i evner og atferd å kunne innsamle informasjon, utarbeide økologiske
mål både for seg selv og omgivelsene, og igangsette nødvendige skritt for
å realisere disse mål, satt inn i et helhetsperspektiv.

   • Utviser forståelse og respekt for NLP teknikkene og de prinsipper de bygger på.

      • Har løst inn de økonomiske forpliktelser dette studiet krever.

 

Evalueringen består av 2 deler:

      • En skriftlig prøve som tilrettelegges slik, at besvarelsen gir et bilde av
  studentens evne til å tilegne seg hele det teoretiske pensum på tilfredsstillende måte.

         • Den skriftlige prøven skal bestås med 75 % riktige svar, og det du fant mest interessant
   
 presenteres for de andre.

  • En praktisk prøve, hvor studenten i praksis demonstrerer sin kompetanse
     og at denne er integrert.

Etiske forhold:

"Etter sertifisering forutsettes det at NLP-utøveren etterlever de gjeldende internasjonale
etiske regler og standarder som vår forbund står som garant for. Alle våre studenter får
ved
oppstarten
utlevert disse regler, som hver og én underskriver. Ved brudd på NLP sine
etiske regler og standarder trekkes sertifikatet tilbake og vedkomne risikerer å bli utestengt
fra fellesskapet. Det etiske fundament er det hele vår form for NLP bygger på. Vi bruker
våre kunnskaper til å hjelpe andre og hjelpe oss selv, og er under ingen omstendigheter tillatt
å bruke NLP kunnskapene til å manipulere eller fleipe med mennesker. Hverken privat eller
offentlig, eller i mediene. Det er det viktigste krav vi stiller til alle våre studenter og
ferdige NLP Practitioner og NLP Mastere.

 

Undervisningssted :
PRAXIZ i Østfold
Nygaardsgaten 3
1606 Fredrikstad

Telefon :   95 79 37 21

Generelle opplysninger og påmelding: nlp@praxiz.no 

Våre undervisningslokaler finner du her

 


OPP

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2017 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
24.11.2017