Startside
Opp

                          TIDSBILDE AV ET ØYEBLIKK
 


                                                                                                                                     KLOKKEN ER :

                                                                                                                             

                                                                                                                            

 

                                  THE SPIRIT OF NOW

 

 

        Hva?

                                                                                          Vi er på vei å bli 10 milliarder ...

                                                                                 
                                                                                 En menneskelig celle består av 10 milliarder atomer,
                                                                                en menneskehjerne består av minst 10 milliarder aktive celler,
                                                                                   og kanskje jorden blir et eneste intelligent vesen,
                                                                                   når vi runder 10 milliarder mennesker...


Øyeblikkets Refleksjon.

People are disturbed not by things -

 but by the view they take of them.

Epictetus,  200 AD

 


 

                                                                                      Refleksjon om  anti-copyright Anti Copyright !

                                                                                                                                   Thank´s Peter !
                                                                                               
From the Home Page of Peter Russell: www.peterrussell.com
                                                                                           The Spirit of Now - incl. the Global Brain. Essays on Consciousness

                                                                                                                                     
                                                                                                                                         OPP

 

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019