YRKESVEILEDNING / FREMTIDSORIENTERING / COACHING

 If you can dream it, you can do it, mente Walt Disney, - og det gjorde han.

Hva med oss vanlige ? Kan vi også gjøre det ? Ja, helt klart.
Når du tar utgangspunkt i det du opplever som meningsfullt og godt, i din søken etter arbeid  eller livsoppgaver,
blir det enklere å komme dit du vil.
Gjør det du elsker til din jobb og du vil oppleve å arbeide på en mye mer inspirerende måte.                                                                                    

Hos oss får du ryddet opp i det som hindrer deg i å komme videre.
Vi setter deg på sporet av din egen fremtid.

Vi arbeider med din drøm, ditt mål, dine verdier og utarbeider sammen en yrkesprofil og en strategi som er     
verdifull for de valg du måtte foreta deg i fremtiden. Du får med deg en egen mappe med det materiale som    
utarbeides i løpet av veiledningen.   
 

Et vanlig veiledningsforløp: 3 - 6 ganger à 2 timer.

 

Ta kontakt med oss på tlf  95 79 37 21

eller besøk oss i Gamlebyen / Torvkasernen inngang Kirkegaten

 


OPP
 

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
23.12.2018