Jeg er lærer / underviser

Og jeg er stresset og er lite motivert til å gjøre det jeg engang synes var gøy og meningsfylt.
Min terskel for tålmodighet blir lavere for hver dag. Det er så mye jeg skal forholde meg til.
Og det ser ut til å bare "balle" seg på.
Hvis de gamle Grekere hadde like stor innflytelse på vår måte å undervise på, som de hadde på
sport og de olympiske tanker, så hadde vårt yrke vært totalt annerledes og mye enklere i dag.

Bare jeg hadde hatt bedre verktøy for å møte hver enkelt i klassen på en bedre måte,
hadde mye vært på plass for meg.


 NLPutdanning        Veiledning

 

   
 TILBAKE      OPP

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019