Startside
Opp

 

NLP er kunnskap om vårt sinn, hvordan vi skaper vår egen virkelighet og hvordan det styrer de resultater vi får.
Vi lærer at vi eier mange ressusrer vi ikke er bevisst, og om hvordan vi kan hente dem frem, for det beste for oss selv,
andre og verden. Ubevisste ressurser vi sårt kan trenge i mange forskjellige situasjoner.
Vårt sinn er et konstant samspill mellom det kognitive, det somatiske og det store ubevisste kollektive felt.
En "trommereise" inviterer oss inn i dette "store felt", for å hente frem styrke og kraft.
De gamle shamaner har hatt den kunnskap i tusenvis av år, som vi igjen er i ferd med å oppdage.
Trommene, mener de, er lik jordens hjerteslag. De skaper vibrasjoner som endrer - og hjerteslagene
var jo den første lyd vi hørte i mors mage.
Rytmen inviterer til å komme i kontakt med det ubevisste sinn, for å hente frem ressurser som kan benyttes i hverdagen.

 

Aina Binde
er NLP Master og studerer ved Northern Drum Shamanic Centre i England.


Hun sier : "Jorden kaller på sine barn - hun kaller oss dypt fra sitt indre.
Vi er født for disse tidene og det er nå vi må samles for å gjøre hverandre sterke.
Vi må løfte hverandre opp, akseptere og vise kjærlighet for alt vi deler jorden med.

Og dette trenger vi ressurser til !

Livet kaller!

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019