Startside
Opp

 I år kan du få en hel serie med temakvelder, hvor vi legger NLP inn i vakre rammer,
hvor basiskunnskapen naturlig forbinder seg med andre forståelser av liv og lære.
Vi ønsker å s
kape broer mellom menneskelige erfaringer og vitenskap, gjøre det mindre
alternativt og sært, men mer nyttig og tilgjengelig.

Gry Elisabeth Olsen henter inn kunnskap og erfaring fra kinesisk filosof,
akupunktur og læren om Tao.
Hvor dette er rammen for en dypere forståelse av NLP.
PRAXIZ har et oppriktig ønske om å gi deg mulighet til å oppleve spennvidden,
og den kraftfulle dynamikken som ligger i NLP,
og i den gamle lære om Tao..
Vi erfarer at alt henger mer og mer sammen, utfra den kontekst det opptrer i.

Disse spesielle kveldene gir næring til undring, beundring og nye forståelser !


                                                       Link til våre FBsider

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019