Startside
Opp
Økologi links

NLP & ØKOLOGI I PRAXIZ
PEOPLE CARE & EARTH CARE

 

Det økologiske prinsipp i NLP er studiet av endring og de konsekvenser det gir
på de forskjellige livsområder, på sikt.
Det handler om dynamikken og balansen mellom deg og dine omgivelser, tanker, adferd, strategier
evner, verdier, tro og overbevisninger. Og til slutt hvem du ønsker å være eller hvem du faktisk er.

Like naturlig som ivaretakelse av menneskets indre økologi,
er naturen og miljøet rundt oss satt sammen utfra den samme modell :
Dynamikken og balansen mellom det vi tilfører gir resultater, når vi skal høste på lang sikt.
Vi trenger å bli kjent med disse prinsipper, for å sikre både oss og planeten et langt og lykkelig liv.

Vi er alle deler i den store økologiske sammenhengen.

Vi har for mange år siden startet på utviklingen av Økologiportalen.
Her er alt mulig - og vi er takknemlige for innspill til videreutvikling av den

Aktivitetskalender        www.økologiportalen.no

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019