Startside
Opp

NLP TRAUMA RECOVERY  
Hvordan få livet tilbake etter traumatiske hendelser?

NLP TRAUMA RECOVERY er et internasjonale nettverket som består av NLP-utøvere med bred arbeidserfaring fra katastrofer og traumatiske hendelser verden over. Vi drar nytte av erfaringene som har blitt gjort med bl.a. ofre fra 11.september i New York, amerikanske soldater hjemvendt fra Afghanistan, jordskjelvofre i Christchurch på New Zealand, fra Tsunami og jordskjelv i Japan osv.
Vi er linket  til  NLP Research & Recognition Project i New York
som ledes av professor Frank Bourke.

Hvilke symptomer kan oppstå etter et trauma?
 Gjentatte flashbacks.
 Plagsomme minner / drømmer om hendelsen.
 Du handler eller føler det som om hendelsen fortsatt skjer.
Har intens ubehag når du ser bilder eller hører lyder som ligner på hendelsen.
 Bruker krefter for å unngå alt som kan minne om hendelsen.
Mangler evne til å oppleve et normalt spekter av følelser og interesse for livet.
 Klarer sjelden å planlegge som om livet har en fremtid.
 Konsentrasjonsvansker.
 Plutselig sinne.
  Av billedkunstner Inger Lise Jorselje     Mareritt eller søvnforstyrrelser.

Hva går vårt pilotprosjekt ut på?
Vi ønsker å utprøve og videreutvikle de verktøy som har blitt brukt i store katastrofer, terrorhandlinger og krig, og som har vist seg særdeles effektive i arbeid med traumer og Posttraumatiske Stresslidelser (PTSD).
De resultater vi får, blir videresendt til et stort forskningsnettverk omkring professor Frank Bourke.

Vi hjelper på denne måten mennesker som har vært utsatt for alvorlige og traumatiske hendelser i krig, ulykker, overgrep, vold og andre situasjoner, og som plages av alvorlige ettervirkninger som følge av dette.

Hva gjør NLP så velegnet i traumearbeid?
NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering / Psykologi og er en praktisk og jordnær form av humanistisk psykologi og den mest moderne som fins i verden i 2017. Nevro handler om vår nevrolgiske system, som styrer mange ubevisste prosesser i oss.
L
ingvistikken styrer vår verbal språk, kroppsspråk og alt vår bevisste og ubevisste prosesser i og utenfor vår kropp.
Hendelser som har forårsaket uhensiktsmessige koblinger i tanker og følelser er programmeringer. Vi bruker gode, sterke verktøy
til å "ta ut kraften" av hendelsene. Hvert problem har en egen struktur som vi avdekker og ta kraften av det so er uhensiktsmessig.
På denne måten er det slett ikke lenger nødvendig å grave seg ned i de traumatiske hendelsene. Vi oppnår mye mer holdbart og
stabil effekt i en slik kraftfull og nennsom behandlingen.

Hvordan forgår det, og hvor?
 Vi avtaler tid med deg for første oppmøte.
 Til første møte avsetter vi 2 timer for å arbeide sammen.
 Arbeidet følges opp 1 uke senere for å sjekke ut effekten.
 Deretter sjekker vi ut en siste gang etter 3 måneder.

Du er velkommen til å delta i vårt pilotprosjekt om helbredelse av traumer. Det er gratis. Vi lager en kontrakt hvor du tillater oss å bruke de oppnådde resultatene i en rapport til prosjektet.
Resultatene vil bli anonymisert før avlevering, og det vil heller ikke bli oppgitt spesifikke detaljer om ditt problem.

Arbeidet vil i hovedsak foregå i PRAXIZ sine vakre lokaler i Fredrikstad.

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2019 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
06.05.2019