Startside
Opp

SamSpillet  

en metode for å utvikle medarbeidere, få frem deres egne opplevelser og la problemer bli gode løsninger.

Metoden er lite tidkrevende, enkel og kan med glede benyttes i fremtiden når det måtte passe,
både på jobb og privat.

Metoden tar i bruk de menneskelige ressurser optimalt og synliggjør gruppens totale spekter
av kompetanse.
 

Vi tilbyr forskjellige løsningsmodeller og verktøy som avprøves underveis og integreres i det tempo
deltakerne selv ønsker i sitt arbeid.

Vi tar i bruk humor, alvor og variasjon i vår arbeidsmåte.

Vi praktiserer vinn – vinn.

Vi går litt bak alminnelige oppfatninger, for å få indre dialog til å skifte til ytre dialog.

 

GJENNOMFØRING AV KARTLEGGING, UNDERVISNING OG VEILEDNING 
30 timer.

 

DAG 1. 

Vi kommer til arbeidsplassen, presenterer oss og blir kjent med dere. Vi starter med en annerledes kartlegging av ønsker, kompetanser osv. for å skreddersy et nyttig og meningsfylt tilbud til dere.

DAG 2. 

Menneskesyn og rolleforståelse. Kommunikasjonsredskaper. 
Teori, praktiske øvelser, dialog.

DAG 3. 

Samspill og kommunikasjon. på arbeidsplassen
Teori, praktiske øvelser, dialog.

DAG 4. 

Rydde vei for de beste løsninger. Utvikle gode strategier for fremtiden.  
 

DAG 5. 

Oppsummering av metode for problemløsning. Futurepace.
Det utarbeides et arbeidsdokument for praktisering av de løsninger som har kommet frem.

DAG 6, 7, 8 (2 timer x 3)

Gruppeveiledning utfra prioriterte problemstillinger. Vi tar i bruk gruppas nye kunnskap.

 

Etter 8 ganger vil gruppen arbeide selvstendig ved å ta i bruk det de har lært.

Du tjener til livet gjennom det du får, men du skaper et liv gjennom det du gir.

 

 

 


OPP

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
23.12.2018