Startside
Opp

Skattejakten

 Et seminar på 5 trinn á 2 dager skreddersydd for deg som vil vekk fra gamle mønstre
 

Jeg ønsker meg vekk fra

     den lave selvfølelsen, passivitet og misnøye
problemene med autoriteter og samfunnssystemet
problemer med å ta / oppleve ansvar
u
realistiske forventninger fra omgivelsene
de vanskelige følelsene
uærlighet / manipulering / selvbedrag
skyldfølelse / kaos / utrygghet
kommunikasjons og konsentrasjonsproblemer 

og tilbake til et liv med mer

         menig og glede - aktiv deltakelse – tilgang til egne ressurser –
         lyst til å lære å lære 
         pålitelighet og forutsigbarhet -
         fokus på her og nå -  fremtidsorientering -
         egne verdier - livsoppgaver -                  
         ansvar for egen skjebne.

 

Skattejakten er et skreddersydd tilbud

- som tillater deg å legge bort alle U´er og MIS´er, - for noen øyeblikk  –  og legge ut på noen timers
  skattejakt   sammen med oss for å finne nye, dyrebare og verdifulle sider både i deg selv og hos andre.

- for deg som er nysgjerrige og vil jakte på glemte deler og ressurser inni deg selv

- som inviterer HELE mennesket og alle sanser til å finne løsninger.

- som vil gi mange positive oppdagelser, latter og stillhet.

- hvor vi mellom hvert trinn tilrettelegger øvelser og oppgaver, så deltakerne får prøve ferdighetene
  ut i virkeligheten med støtte fra hverandre og nærmiljøet.

- som gir støtte (coaching) via telefon om behovet skulle være tilstede.

 

Skattejakten sitt endelige mål er at deltakerne får

- Tilgang til flere mentale ressurser som blir verdifulle i det praktiske liv, uansett kontekst.
- Nye mål og strategier, kortsiktige eller langsiktige, hentet fra eget ”skattekammer”
- Utarbeidet sitt eget ”adelsmerke” ( Personlig profilanalyse / Mentalt kart ) til praktisk bruk.
- Erfaring fra å være aktive både på individnivå og på samfunnsnivå.
- Nye og nyttige  ”verktøy”  for å navigere bedre i eget liv.
- En opplevelse av fremgang og inspirasjon.
 

KURSINNHOLD
 

Trinn 1. Kurs og terreng.

Erfaringsutvekslinger, verdiavklaringer, motivasjonsarbeid, læringsstiler, målsettingsøvelser.
Kunnskap om strukturen av opplevelse og hvordan dette henger sammen med atferd.
Hva er viktig for meg – hvor vil jeg – hvordan kommer jeg meg dit ?

 En kombinasjon av utfordringer og innlæring, mye praktisk arbeide, avprøvning av kunnskap, styrke     
 fellesskapet, hjelp til selvhjelp.

Trinn 2. Med kart og kompass

 Erfaringsutvekslinger, tidslinjearbeid – justering av mål og strategi – 3 posisjoner.
 Deltakerne får flere verktøyet for å bli dyktigere til å navigere mot egenvalgte mål som harmonerer
 med deres egne verdier.
 Innlæringen vil imøtekomme alle sanser og intelligenser. Høy egenaktivitet.

Trinn 3. Slik du roper i skogen får du svar.

Erfaringsutvekslinger. Hva med språket vi bruker. Språket - en hindring eller en åpning for nye muligheter. Innlæringen vil imøtekomme alle sanser og intelligenser. Høy egenaktivitet.

Trinn 4. Kunsten å navigere i ulent terreng

 Erfaringsutvekslinger. Hva styrer vår atferd.  
 Presentasjonsferdigheter.
 Innlæringen vil imøtekomme alle sanser og intelligenser. Høy egenaktivitet.
 

Trinn 5.  Vi kom i mål

Erfaringsutvekslinger. Verdi- hierarki og Adelsmerke / Den Personlig profil utarbeides /           
Målfest – Belønning for gjennomført  kurs. 

Vi legger stor vekt på deltakernes behov for verktøy, så hvert trinn må tilpasses dette behov.
Hvert trinn starter med å gjennomgå arbeidsoppgaver og tilbakemeldinger fra opplevelser.
Det arbeides med øvelsene er for å opprettholde ferdigheter og for å styrke fellesskapet
Øvelser og oppgaver som er relevante, tilrettelegges mellom hvert trinn.
Arbeidsoppgavene vil være praktiske, fremtidsrettet og tilrettelagt utfra et samfunnsperspektiv.
Alt utfra det som den enkelte har satt seg som mål.
Eks : Informasjonsinnhenting på samfunnsnivå / Nettverksbygging. Learning by doing.
 

Adelsmerke / Personlig profil =
Hver enkelt sitt verdigrunnlag på mange av livets arenaer – dette vil bli arbeidet med under hele kurset.  Ens eget adelsmerke kan lages som et smykke, et bilde eller det deltakeren mener er naturlig å uttrykke seg gjennom.
Vi har et eget belønnings- og evalueringssystem for hver gjennomførte del av kurset.
Kurset legges opp i en lett og humoristisk ramme.

 

De nye kunnskapene vil være nyttig i :
Samhandling og kommunikasjon med saksbehandlere, arbeidskollegaer, studiekamerater, i interesseorganisasjoner, med familie og venner.
Planlegging av små og store fremskritt i livet.

 

Deltakerne vil få med seg :

En kursmanual med sitt eget adelsmerke.
Verdihierarki / Eget adelsmerke / Personlig Profilanalyse  ( det samme som under yrkesveiledning )
 

Kompetansebevis som beskriver :
Kursemnene / De oppgaver som er gjennomført / Seminarets varighet.

Vi tror at mennesket, uavhengig av personlig historie, har mange deler i seg, danner egne mentale kart og har mange intelligenser som sjelden blir tatt hensyn til.
Vårt hjelpeapparat setter ulike navn på de målgrupper de jobber med :
Sosialhjelpsmottakere, attføringsklienter, langtidsledige, psykisk syke, rusmisbruker, eksmisbruker, pasient osv.    
Kanskje et menneske i verste fall bærer alle navnene eller rollene.
Hva blir dette menneskets selvbilde og hvilken rolle må spilles for å oppnå en ofte kortvarig seier ?    
Vi søker mennesket bak alle disse masker
Fra mange års arbeid med mennesker har vi erfart at mange bærer mye motstand inne i seg, mot ”systemet”  etter mange ”knall og fall” . Hvordan kan denne motstand lages om til et ressurs ? Vi sier at 9/10 er motstand og  1/10 er HÅP i den enkelte – og det er håpet vi ønsker å imøtekomme.
Vi tar i bruk mange innfallsvinkler og virkemidler for å skape trygghet, mening og motivasjon for den enkelte.
 

Det blir utarbeidet arbeidsoppgaver og øvekvelder mellom  hvert trinn hvor vi inkluderer et individ- og samfunnsperspektiv.

Coaching / støtte via telefon til bestemte tidspunkter.
 

Kurset ønskes tilrettelagt på steder hvor vi kan inkludere omgivelsene som en ressurs for den enkelte, for å ta i bruk de forskjellige intelligenser.

Uansett hvilke mennesker vi jobber med og hva slags diagnose den enkelte måtte ha, er det den enkeltes motivasjon og vilje som er den viktigste enkeltfaktoren for å få fremgang i livet.
 

Kunsten blir å gi den enkelte kunnskap og innsikt om seg selv og andre og om hvordan samfunnet er ”skrudd sammen”,  slik at alle blir enda bedre i stand til å gjøre nye og mer hensiktsmessige valg.

Vi tror på verdien av samspill mellom ulike mennesker og nivåer i det korte og i det lange løp, hvor det mest fruktbare er å etablere  vinn - vinn løsninger !

Vi har med oss flotte navigasjonsverktøy i ”skattekista” som har gitt mange mennesker motivasjon og livsglød til å endre kurs i den retning det er fruktbart for den enkelte å gå.

 

Det vi fokuserer vokser !

 

 

 


OPP

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
23.12.2018