Startside
Opp

VI HAR EN STOR DRØM:

Drømmer vi den alene, er det kun en drøm. Drømmer flere i fellesskap, er det starten på noe nytt.

Vi drømmer om en verden - et samfunn
hvor tanker og handlinger er dypt forankret i et dynamisk, kjærlig og levende samspill mellom
mennesker og natur.
hvor det skapes flere frodige og vakre møteplasser for økologisk helhetstenkning, bevisstgjøring
om balansert ressursbruk og utvikling av menneskets muligheter til å blomstre, finne ro,
ny kraft og balanse i livet.
hvor mennesker finner det de søker og skaper sine egne former for demokratiske
paradis i samklang med hverandre og naturen. 
hvor mennesker gis muligheter til å leve og arbeide i samfunn som er livsbekreftende.

hvor mennesker er frie, får folde seg ut, tar ansvar for sitt eget liv og
forstår at de har de ressurser de trenger, for å realisere det.

hvor mennesker har kunnskap om frihet og demokrati, og som er våkne og oppmerksomme
på krefter som vil noe annet.

hvor barn og unge kan få kjærlighet og nok kunnskap om seg selv, andre og vår planet,
så de fritt og uhemmet kan ta i bruk sine egne vinger, - fly langt og lenge - og lande der de selv
finner det mest fruktbart.

hvor det er verdig å bli gammel og vis.

hvor mennesker i alle aldere, fra forskjellige kulturer, med ulike hindringer og psykiske problemer,
erfarer at løsninger kan skapes raskere og enklere, lekende, egenansvarlig og med umiddelbar virkning.
hvor mennesker som trenger det, kan få oversikt over de forskjellige psykoterapeutiske metoder
som finnes og fritt få velge det de mener egner seg best for dem.

hvor NLP, som den kraftfulle og befriende kunnskap som PRAXIZ eier, finner sin naturlige plass
i arbeidslivet, i pedagogikken, i det tradisjonelle psykologiske felt, i medisinen,-  og på alle de
livsområder hvor mennesker lengter etter livskvalitet og fremgang.
 

Deler du denne drømmen, er du en viktig del av det store nettverk som vil bidra til å skape
en verden hvor mennesker ønsker å tilhøre.

Livskunst er, å la drømmen få vinger og se dagens lys.

Kjærlige hilsninger

Audhild og Gerrith
i PRAXIZ


OPP  

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
21.02.2018