I 2023 startet ennå en ny tidsalder for Praxiz og kanskje for oss alle. For PRAXIZ og meg personlig var det at Audhild gikk bort siste høst, en ufattelig stor sorg og stor tap, rett før bedriften skulle flytte til Skjeberg. Sorg som måtte bearbeides og transformeres til fornyet energi. Med felles Hjelp, Energi og Mot, flyttet vi til nye og enda bedre lokaler, som vil bringe oss inn i en ny og forandret tid ...

 

We have realy been on a long and exhausting journey ... and we are excited to come back with
new concepts and new energy in February 2023. To share experiences and new knowledge about getting
mastering the Art of Life in all situations - and to create a World where people feel, it's their Home.
Building together a more friendly future,
Creating our own future - for us and our Children
is now more important, then ever before...!

Praxiz is soon back again, stronger than ever, in larger and better locations.